Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud


Binnenkort het nieuwe artikel: Burnout = in bewerking, nog even geduld.
Lees rustig nog eens mijn eerdere artikelen die ik de afgelopen jaren heb geschreven.
Een aanrader is de triologie die helemaal onderaan deze pagina staat.

Het nieuwste/laatste artikel van augustus 2018: Bewustzijn
Nieuwe You Tube kanaal klik op de link en wordt abonnee: Op Weg Naar Het VaderHuis
Luister halverwege deze pagina naar een mooi lied van Angeliena Huis - In Mijn Armen

Nieuwe video Apocalypse
2 Korintiërs 11:13-15
Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus
En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.
Welkom
Welkom op mijn site Op Weg Naar Het VaderHuis.
Nadat de voorbereidingen voor deze website gereed waren, is op 13 januari 2015 Op Weg Naar Het Vaderhuis online gegaan.
In eerste instantie was het mijn bedoeling dat deze website zich specifiek zou richten op de Bijbelse Eindtijd. Toch kwamen andere onderwerpen in de loop van de afgelopen jaren ook aan bod, zoals Gedachten Manipulatie, maar hierover zometeen meer.

Indeling Website
Bij het aanklikken van de menu-knop verschijnt er aan de linkerkant een verticale rij: De artikelen.
Het artikel Welkom ( deze pagina ) is in feite de Hoofdpagina, waarin een inleiding staat waar deze website over gaat. Onder Welkom staat de pagina: AudioShadow, hier vindt je muziek dat door mijzelf is gecomponeerd.
De opbouw is als het volgt: vanaf boven ( de oudere artikelen ) naar beneden ( de nieuwere artikelen). De nieuwste artikel ( kan nog in bewerking zijn ) staat altijd onderaan het jaar waarin wij op dat moment leven. Tussen de artikelen staan de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 waarin de artikelen op de website zijn gepubliceerd.

Alle teksten in blauw geschreven zijn Bijbelse teksten en/of verwijzen naar een Bijbelse tekst.
Voor de Bijbelse teksten is Online-Bijbel.nl gebruikt en het betreft de Statenvertaling 1618-1619.

                         Bijbelse Eindtijd


Leven wij op dit moment in een andere tijd als bijvoorbeeld voor 40 jaar geleden?
Als je er echt oog voor hebt dan zou je dat moeten zien. Gezond ziet de wereld er op dit moment in ieder geval niet uit en met welke mensen ik ook praat, allemaal hebben ze toch wel kleine tot grote zorgen. Tijdens die gesprekken hoor ik steeds vaker: Er komt oorlog!
Maar er zijn toch altijd oorlogen geweest?
Ja dat is waar, maar op dit moment is er wel een heel andere oorlog in voorbereiding als bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog.
Kan het dan nog erger? Ja! De Bijbel noemt die periode de Grote Verdrukking.

De Grote Verdrukking is een periode in de menselijke geschiedenis, waarbij de mens getuige zal zijn van een Strijd op aarde, zoals er nog nooit is geweest en ook nooit meer zijn zal.
Die Strijd zal zeer plotseling zijn, zoals we kunnen lezen in 1 Tessalonicenzen 5:3:
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

De oplettende mens daarentegen zal die dag zien aankomen, zoals we in 1 Tessalonicenzen 5:4 kunnen lezen:
Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

           

Gedachten Manipulatie
Wat heeft Gedachten Manipulatie met de Eindtijd te maken? Manipulatie is een Geestelijke Oorlog, die voor het menselijke oog niet zichtbaar is, maar ook hier geldt indien je oog hebt voor je medemens dan kun je sommige mensen zelfs zien lijden onder die Manipulatie. Deze Geestelijke Oorlog brengt veel schade toe bij mensen. Manipuleren is bijvoorbeeld een ander persoon proberen te beïnvloeden door deze te overtuigen/opdringen van de eigen mening. Een manipulator manipuleert voornamelijk om zijn of haar voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om zijn of haar doel te bereiken. Helaas zijn er veel mensen die hier gebruik van maken, maar niet alleen mensen. De satan is een meester in het manipuleren van jouw gedachten en gebruikt jou vervolgens weer voor zijn eigen gewin. Op deze site kom je in een aantal artikelen dit onderwerp tegen. Op Weg Naar Het VaderHuis heeft als doel om jou dichter bij God te brengen, door deze strategie waarmee de satan te werk gaat te herkennen. Indien je die manipulatie leert herkennen, kun je samen met God eraan gaan werken om deze gedachten manipulatie te vernietigen. Of je het nu prettig vindt of niet, ieder van ons is verwikkeld in een Geestelijke Strijd.

 

Geestelijke Strijd
Als we spreken over de Bijbelse Eindtijd dan betekent het niet dat de aarde verloren gaat, maar dat de heerschappij van de mensheid over deze aarde ten einde komt.
Dit zal niet gaan zonder slag of stoot. Velen weten niet dat dit een oorlog is tussen God en de satan, waarbij de mens de keuze heeft om te kiezen. Deze oorlog is NU nog een Geestelijke Strijd. In deze oorlog worden alle mensen van deze wereld betrokken, ook al realiseer jij je dat misschien niet. Voor diegene die niets met het christelijke geloof heeft zou het mooi zijn als hij/zij zich ging verdiepen in waarom deze wereld nu is zoals ze is.
Meningen genoeg over deze tijd, maar wat als je het antwoord toch in de Bijbel vindt? Zeker weten dat jij die antwoord daarin gaat vinden.
Het antwoord over deze tijd kun je natuurlijk ook op mijn website vinden.


 

Het schrijven van een Trilogie
Is de Strijd binnen in de mens, die voornamelijk ontstaat door twijfel en angst. Er is een Strijd gaande in ieder mens, een Strijd tussen goed en kwaad.
Die Strijd is hevig, maar ook gevaarlijk! Zonder goed voorbereidt te zijn op de weg die je gaat in het leven, zal je zonder pardon neergeveld worden in een wereld waar de duisternis alle dagen op de loer ligt.
 
Het tweede artikel gaat over het Gebied, waarin wij leven en ook al lijkt alles zo vredig om ons heen, moeten we ons realiseren dat we in bezet Gebied leven.
Alles wat wij zien in deze wereld is verloren Gebied, dat in handen ligt van de duisternis, die volop over deze aarde regeert.
 
Gevaarlijke Wateren
Het derde artikel laat zien waar de Strijd hoofdzakelijk plaats vindt en dat is in onze Gedachten, want in onze Gedachten komen kwade overleggingen voort die leiden naar de zonde. Door te zondigen raken wij ver van God verwijderd. Alleen door erachter te komen  wat er zich in onze Gedachten afspeelt, kunnen we de duisternis overwinnen.

Stop Jouw Vijand!
 
Terug naar de inhoud